Watergang

Watergang

Watergang is een klein lintdorp dat zijn Waterlandse karakter grotendeels heeft behouden. De groene huizen, witte bruggen en zwarte kapbergen vallen op. Veel huizen liggen aan het water en aan de smalle Dorpsstraat, de smalste dorpsstraat van Nederland.

Het dorp grenst in het oosten aan natuurgebied het Varkensland en in het westen aan natuurgebied Het Ilperveld, beide Natura 2000 gebieden. In het westen begrenst Het Noordhollands Kanaal en de Jaagweg (N235 )met zijn busbaan de doorgang in die richting. Pontverbindingen over het Noordhollandskanaal zijn er op Het Schouw en in Ilpendam.

Er zijn weinig voorzieningen, maar de kleine dorpswinkel van Ilpendam is dichtbij.

De kleine gemeenschap zorgt voor elkaar en met elkaar, vanuit de dorpsvereniging of  de kerk.

Het Dorp

Het dorp is beperkt toegankelijk voor buitenstaanders, maar er is wel voldoende parkeergelegenheid voor kerk, dorpshuis en bedrijven aan de rand van het dorp (Kanaaldijk) De Dorpsstraat is zeer smal en loopt dood in het noorden. De zuidkant heeft een smalle doorgang naar de Kanaaldijjk.

Het beste bezoekt men Watergang per voet, fiets, kano, roeiboot of kleine motorboot. Echter, de bruggen zijn laag en de diepgang gering.

Zwaar verkeer is niet toegestaan, maar hulpdiensten kunnen wel overal komen.

Het onderhoud en de verlichting van de wegen en bruggen (m.n. de Dorpsstraat) zijn goed geregeld, zodat ze veilig zijn voor alle bewoners. Bewoners hebben wel toegang met hun auto en respecteren de toegestane snelheid van 30 km/u.

 Sloten, vaarwegen en openbaar groen zijn voldoende onderhouden, maar dat onderhoud staat onder druk.

De begraafplaats wordt door de gemeente en een groepje vrijwilligers onderhouden.

Activiteiten

Het dorpshuis De Nieuwe Boet is het centrum voor allerlei activiteiten. Terraszondagen, cursussen, familiefeesten of bijeenkomsten.

De Nieuwe Boet draait geheel op de inzet van een groep vrijwilligers ,voor zowel inzet als onderhoud van het gebouw en de tuin.

Het jaarlijks hoogtepunt is Het TuinTonen Festival, een akoestisch muziekfestival dat inmiddels al haar 9e aflevering kende.

Het trapveldje is een multifunctioneel weilandje dat in bruikleen is van Staatsbosbeheer.  Het heeft met hulp van de gemeente en veel vrijwilligers inmiddels een facelift heeft gekregen  door het planten van struiken en fruitbomen, maar zo dat er voor de vaste gebruikers (kinderen en honden- bezitters) meer dan voldoende ruimte over is.

De N235

De Jaagweg (N235) is de enige uitvalsweg van het dorp. Het is  ook een belangrijke verbinding tussen Purmerend en Amsterdam en dus altijd druk.

Het in- en uitrijden van het dorp is geregeld met stoplichten.

 Door verbetering van het bus traject is er alleen in de spits sprake van filevorming. De busverbinding is uitstekend en brengt je in een paar minuten naar het metrostation Noord of naar Purmerend, dus  winkels en gezondheidszorg zijn goed bereikbaar.

Nieuwbouw

​In 2018 is er op het zuidelijke deel van Watergang (Het Schouw) een beperkt nieuwbouwplan gerealiseerd van 38 woningen. Tussen de Kanaaldijk en de Dorpsstraat is inmiddels de grond bouwrijp gemaakt voor de start van een volgend plan (Het Stiereveld) van 18 woningen.

Contact

© Vereniging Dorpsgemeenschap Watergang - KVK nummer 40533176 - E-mail: dgw@watergang.info