Vanaf maandag 27 maart wordt ook in Watergang weer gecollecteerd voor ZOA. ZOA is een internationale hulporganisatie gericht op noodhulp en wederopbouw in crisisgebieden, bijvoorbeeld na aardbevingen en oorlogen. Meer dan 100 miljoen mensen zijn op de vlucht als gevolg van oorlog of een ramp. Op dit moment is ZOA werkzaam in 13 landen. Inzet is gericht op het op orde krijgen van basisvoorzieningen, waaronder water & sanitair, onderdak, voedselzekerheid en onderwijs. Voor meer informatie: www.zoa.nl