Persbericht oprichting Stichting WarmWatergang

dinsdag 18 oktober 2022

De Stichting WarmWatergang is op 18 oktober 2022 opgericht om het dorp Watergang van duurzame energie te voorzien en van het gas af te krijgen. Dit initiatief is door de gemeente Waterland als pilot aangemerkt als voorbeeld project voor een gasloos Waterland.

De Stichting WarmWatergang past een getrapte werkwijze toe; eerst drie woningen verduurzamen en gasloos maken, dan met de opgedane ervaring de volgende dertig en vervolgens de resterende woningen onder het motto “3, 30 en de rest”. In december zijn voor de eerste drie woningen de warmtepompen al binnen gekomen. Deze drie woningen gaan in het komende jaar als voorbeeld voor het dorp dienen om te laten zien dat deze aanpak echt werkt. Hiermee ontstaat er vertrouwen om de volgende dertig woningen aan te pakken, waarvoor inmiddels al grote belangstelling bestaat.

Daarnaast streeft de Stichting er naar om het dorp energie positief te krijgen door lokale, duurzame energie opwekking en opslag. Mede met het oog op de hoge energieprijzen en het huidige energieplafond wil de Stichting zo snel mogelijk duurzame opwekking en opslag van elektriciteit en warmte realiseren. Hiervoor worden momenteel tal van alternatieven onderzocht op toepasbaarheid in het dorp, zoals een dorpsmolen in combinatie met zonnepanelen op daken of een zonneveld voor elektriciteitsopwekking, warmte uit zon, water of lucht en opslag in natuurlijke accu’s om de seizoenen te overbruggen. Door weer energie lokaal op te wekken en te verbruiken gaat Watergang weer terug naar de tijd van lokale energieleveranciers, maar met de modernste, bewezen technieken. Hiermee kunnen de bewoners in de toekomst worden gevrijwaard van de hoge energietarieven in de huidige door multinationals gedomineerde energiemarkt. Voor meer informatie www.warmwatergang.nl.

 

Bestuur Stichting WarmWatergang

Vlnr: Felix Jan van den Bos (voorzitter), Johan Schuilenburg (secretaris), Jan-Willem Hanskamp (algemeen lid), Edgar van der Staay (algemeen lid) en Ivo Hop (penningmeester) toasten op de oprichting van Stichting WarmWatergang.

Contact

© Stichting warmwatergang – KVK nummer 87668556 – E-mail: bestuur@warmwatergang.nl