Samenleven

Watergang is een vitaal dorp waar het aantrekkelijk is om te wonen. Het heeft zijn kleinschalige Waterlandse karakter behouden. De nieuwbouw weerspiegelt dit.  De samenleving van Watergang zorgt voor elkaar en met elkaar. Er zijn voorzieningen die tegemoet komen aan de wensen van inwoners uit elke leeftijdsklassen. De dorpsvereniging coördineert dat alles (samen met de Kerk, ieder vanuit zijn eigen insteek), zodat Watergang een plaats is waar je niet alleen een zorgeloze jeugd kunt hebben, maar waar je ook een prettige oude dag kunt beleven


Het Dorp

Het dorp is beperkt toegankelijk voor buitenstaanders, maar er is wel voldoende parkeergelegenheid voor kerk, dorpshuis en bedrijven. Zwaar verkeer is niet toegestaan, maar hulpdiensten kunnen wel overal bij. Het onderhoud en de verlichting van de wegen en bruggen (m.n. de Dorpsstraat) zijn goed geregeld zodat ze veilig zijn voor alle bewoners. Bewoners hebben wel toegang met hun auto maar respecteren de toegestane snelheden. (Of worden gedwongen door drempels). Sloten en vaarwegen en openbaar groen zijn goed onderhouden. De begraafplaats is een netjes onderhouden plek waar onze overledenen een waardige rustplaats hebben.


Activiteiten

Het Dorpshuis wordt gebruikt voor allerlei activiteiten. Dat gebeurt door verschillende ontspanningsverenigingen en als servicepunt voor diverse regionale of landelijke diensten. Het is bovendien de uitvalsbasis en het coördinatiepunt voor de vrijwilligers die de ouderen of hulpbehoevenden assisteren. Naast de verenigingen zijn er in het dorp meerdere stichtingen actief, die elk een eigen beheersfunctie hebben (zoals de Nieuwe Boet en het nieuwe Trapveldje)


De N235

De Jaagweg is een veilige weg voor al zijn gebruikers. De toegestane snelheid is overal duidelijk en wordt automatisch gehandhaafd. Door verbetering van het bustraject is er minder sprake van filevorming. Bovendien is door carpooling de verkeersdruk afgenomen. De aansluiting met het dorp is radicaal veiliger.


Openbaar vervoer

De Bussen zijn goed bereikbaar, stoppen geregeld en geven aansluiting naar de gehele regio m.n. scholen, gemeentehuis, gezondheidszorg en winkels.


Milieu

Het woonklimaat is verbeterd door verkeersmaatregelen en verminderd aantal vliegtuigen. We hoeven zelf minder het dorp uit vanwege de aanwezigheid van een kleine Spar( of servicepunt) en van beperkte recreatiemogelijkheden (bv. klein steigertje op Nok).


Overheden

Dit alles is medeafhankelijk van de bestuurskracht van overheden zoals de gemeente om voorzieningen op peil te houden en te verbeteren  en van de capaciteit van politie om regels te handhaven.


 

Watergang in 2020